F o l k l o r   E d e b i y a t   A r a ş t ı r m a l a r ı

 

Bekir Karadeniz
Ayşe Hür'ün »Cumhuriyetin Üvey Evladı: Halk Türküleri« Yazısı Üzerine


Sait Küçük
Ozan Dede Korkut


Bekir Karadeniz & Orhan Bahçıvan
Hiçbir Değer Sahipsiz Değildir


Okan Murat Öztürk
Arif Sağ Üstad'ın »Davullar Çalınırken«
Çalışması Vesilesiyle Anadolu Müziğinde Usuller


Vahit Lütfi Salcı
Gizli Halk Musikisinin Hakiki Karakteri Dindışıdır


Bekir Karadeniz - Orhan Bahçıvan - Kazım Birlik
Bir Türkü ve Türküler Üzerindeki Yağmaya İlişkin Bir Görüş


Christopher Caudwell
Şiirin Temel Özellikleri

 Bekir Karadeniz
Halk Şiiri Üzerine

 Sait Küçük
Kars Aşıklık Geleneğini Sorgulamak ve ÇobanoğluBekir Karadeniz & Orhan Bahçıvan
Emek Verenler


Doğan Kaya
Türkülerin Derlenmesinde, Kayda Geçirilmesinde ve İcra Edilmelerinde Yapılan Yanlışlıklar


Bekir Karadeniz & Orhan Bahçıvan
Bilgi Hırsızlığının Bir Başka Çeşitlemesi ve Yanılgılar Batağı


Bekir Karadeniz
Internet Ortamında Bilgiye El Koyma Üzerine

(ya da Bilgi Hırsızlığının Bir Başka Çeşitlemesi ve Yanılgılar Batağı 2)


Ünal Mehmetbeyoğlu
Kağızmanlı Cemal Hoca Üzerine


Fakir Yılmaz (Kuzey Anadolu Gazetesi)
B. Karadeniz, O. Bahçıvan ve E. Aydın'la
Doğu Anadolu Halk Şairleri Araştırmasına İlişkin Söyleşi


Orhan Bahçıvan
Halk Edebiyatı Sahasına Eleştiri Gözüyle Bir Bakış


Hakan Uşaklı
Forum Tiyatro ve Dede Korkut Hikayeleri Baskı Ve Çıkar İlişkileri Açısından  Kadın ve Erkek Hegemonya Döngüsü (Üniversite Öğrencileriyle Bir Atölye Çalışması)

© BeKa