F o l k l o r   E d e b i y a t   A r a ş t ı r m a l a r ı

 

Bekir Karadeniz

Türküler
Külliyat

Bekir Karadeniz ● Türküler-Külliyat

Yıllardır oldukça önemli bir çevreye ulaşan ama herşeye karşın şu anki boyutunda olmayan bu çalışmayı en kolay ve hem bir bütün olarak, hem de birbirinden farklı biçimlerde kullanılmasını sağlamak gerektiği zamanla somutlaşmıştı. Buna göre türkülerin söz ya da notası boyutunda birbirinden bağımsız olarak incelemek ve yararlanmayı olanaklı kılan bir yöntem izlendi. Ayrıca türküleri, yaşayan, yakan ve çeşitli biçimlerde bugüne taşıyan 450 kişi hakkında hazırlanan ayrıntılı bir biyografi bölümü de yine çok amaçlı olarak yararlanmaya sunuldu.

3 ayrı biçimde düzenlenen ve Türkiye’de (daha önce de bu araştırmalarda olmak üzere) ilk kez kullanılan bir yöntemle türkü adı, ilk dize ve kişilere göre dizinler hazırlandı. Buna göre herhangi bir türkünün bir yerinin hatırlanması, bulunmasını kolaylaştıracaktır.

Bu araştırma bütünlüklü olarak şöyle sıralandı:

1. Türkülere Giriş
(İnceleme, Biyografiler, Sözlük, Kaynakça)
624
Sayfa, ISBN 978-605-5825-09-6

2. Ela Gözlüm-Türküler
688 Sayfa, ISBN 978-605-5825-10-2

 3. Kömür Gözlüm-Türküler
688 Sayfa, ISBN 978-605-5825-11-9

4. Gül Yüzlüm-Türküler
688 Sayfa, ISBN 978-605-5825-12-6

5. Deli Gönül-Türküler
688 Sayfa, ISBN 978-605-5825-13-3

6. Notalarıyla Türküler
720 Sayfa, ISBN 978-605-5825-14-0

7. DVD (MP3 formatında 900 ses kaydı)

Bekir Karadeniz ● Külliyat (Ses Kayıtları)


  • Birçoğu ilk kez yayınlanan 4200 türkü

  • Türkü adları ve ilk dizelere göre düzenlenmiş dizinler

  • Türkülere ilişkin yapılan en kapsamlı ve güncel araştırma


Bu araştırmanın gelirinin % 10’u çeşitli biçimlerde
bu alanda emek vermiş insanlara aktarılacak.


KaraMavi Yayınları
1. Baskı, Temmuz, 2010
16
x 24 cm, 4080 Sayfa


B. Karadeniz & O. Bahçıvan

Doğulu
Halk Şairleri

B. Karadeniz & O. Bahçıvan ● Doğulu Halk Şairleri 1   B. Karadeniz & O. Bahçıvan ● Doğulu Halk Şairleri 2

KaraMavi Yayınları
1. Baskı Temmuz, 2010
ISBN 978-605-5825-04-1
ISBN 978-605-5825-20-1
16
x 24 cm, 1536 sayfa)


400’ü ilk kez yayımlanan 1600 şiir.

445 halk ozanı ve şaire ilişkin bilgi.

Şair adları, şiir adları ve ilk dizelere göre düzenlenmiş dizinler.

Doğulu halk şairleri üzerine yapılan en kapsamlı ve güncel araştırma.

Aşık makamlarından oluşan CD.

Karadeniz & Bançıvan ● Aşık Makamları


 

İBB Halk Müziği Topluluğu ● Kervan

© BeKa